Biserica Deo Gloria Sibiu

Vrem să-L vedem pe Dumnezeu cunoscut și prețuit în acest oraș.

Totul porneste de la viziunea lui Dumnezeu.

Oameni pierduți – salvați, oameni salvați – maturizați și oameni maturizați – implicați, spre gloria lui Dumnezeu!

Isus ne-a poruncit nouă, ucenicilor săi, să mergem și să facem ucenici (Matei 28:18-20). A face ucenici presupune dorința de a vedea oameni care ajung să îl cunoască și să îl prețuiască pe Dumnezeu în Cristos mai mult decât orice altceva. Presupune investirea vieții noastre în relații cu oamenii pentru ca aceștia să îl cunoască și să îl urmeze pe Isus mai bine, ca Domn și Mântuitor de-a lungul călătoriei lor pe pământ.

Planul lui Dumnezeu pentru manifestarea împărăției Sale nu are în vedere un program militar, politic sau social, ci oameni pasionați de Evanghelie care sunt chemați să facă ucenici ai lui Isus.

Lucrurile sănătoase cresc și se multiplică.
Un ucenic sănătos al lui Isus crește și vrea să se multiplice.
O biserică sănătoasă crește și lucrează ca să se multiplice plantând biserici noi.

Suntem entuziasmați de misiunea lui Dumnezeu în lume și de oportunitatea incredibilă de a ne uni cu Dumnezeu în această lucrare măreață!

Participă la o întâlnire de viziune

Viziunea noastră

Suntem pasionați de glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici centrați în Evanghelie.

Matei 28:19-20

Mai mult despre Deo Gloria Sibiu

 • 6 distinctive

  Biserica Deo Gloria Sibiu are în ADN-ul lucrării ei șase distinctive biblice care ne încurajează să căutăm gloria lui Dumnezeu:

  PREDICAREA CU ÎNDRĂZNEALĂ

  Vom proclama cu îndrăzneală Evanghelia lui Dumnezeu prin predicarea Scripturii în context și în puterea Duhului Sfânt, pentru transformarea inimii:
  • Expozitivă
  • Cristocentrică

  RUGĂCIUNEA FERVENTĂ

  Vom căuta Fața lui Dumnezeu cu smerenie și încredere pentru manifestarea Împărăției lui Dumnezeu:
  • Focalizată pe Împărăția lui Dumnezeu
  • Plină de încredere

  ÎNCHINAREA PASIONATĂ

  Ne vom uni vocea și viața cu închinători din toate națiunile și limbile pământului pentru a înălța Numele lui Isus:
  • În duh
  • În adevăr

  UCENICIA INTENȚIONALĂ

  Ne vom investi viețile în a ne ajuta reciproc ca să îl urmăm pe Isus Cristos, dezvoltând lideri-slujitori care se implică:
  • Centrată în Evanghelie
  • În comunitate

  EVANGHELIZAREA CURAJOASĂ

  Vom răspândi lumina gloriei lui Cristos în societate prin mărturisirea curajoasă a Evangheliei harului:
  • Prin cuvânt
  • Prin fapte

  PLANTAREA DE BISERICI

  Vom planta biserici verticale care să îl glorifice pe Dumnezeu prin facerea de ucenici din toate națiunile:
  • Prin efort comun
  • Cu parteneri strategici

 • 3 caracteristici ale unui ucenic

  Mijlocul prin care noi, biserica Deo Gloria Sibiu, credem că atingem scopul lucrării noastre este prin împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos (Matei 28:18-20) al cărei element de bază este formarea de ucenici.

  Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou, botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care manifestă trei caracteristici așa cum reies din învățătura Noului Testament.

  D

  ÎL IUBEȘTE PE DUMNEZEU

  Prima relație care îl definește pe ucenicul lui Cristos este relația cu Dumnezeu restaurată prin persoana și lucrarea lui Cristos. Ca urmare a Evangheliei, ucenicul îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice. Iar această iubire se manifestă în căutarea bucuriei și satisfacției în Dumnezeu. De aceea, ne dorim să vedem bărbați și femei care caută fața lui Dumnezeu în părtășie personală zilnică (rugăciune și studierea Cuvântului) și în umblare zilnică cu Dumnezeu (trăire în prezența lui Dumnezeu prin credință).

  F

  IUBEȘTE FAMILIA LUI DUMNEZEU

  Credem că nimeni nu poate umbla cu Isus de unul singur și că ucenicia nu se poate realiza decât în relație cu biserica lui Dumnezeu locală, relație care nu este doar necesară, ci și crucială. În acest sens ne încurajăm unii pe alții să ne închinăm împreună lui Isus în întâlnirile publice ale bisericii, să creștem în umblarea noastră zilnică cu Isus prin studiu biblic, dare de socoteală și rugăciune în cadrul grupurilor mici, să manifestăm generozitate sacrificală și să ne slujim reciproc prin darurile și resursele primite.

  M

  IUBEȘTE MISIUNEA LUI DUMNEZEU

  Ne străduim să facem ucenici care să fie gata să sacrifice din timpul, energia resursele și abilitățile lor, precum și să își folosească darurile spirituale și talentele specifice pentru răspândirea Evangheliei local și global și pentru a manifesta compasiune față de societatea în care trăim.

 • 2 slujiri majore

  Să păstrăm lucrurile simple și centrate în Dumnezeu.

  Servicii publice de
  închinare

  • Înălțând Numelui lui Isus Cristos
  • Predicând Cuvântul lui Dumnezeu

  Grupuri
  mici

  • Slujire reciprocă
  • Multiplicare
 • 1 singură misiune

  Vrem să vedem oameni pierduți-salvați, oameni salvați-maturizați și oameni maturizați-implicați!